صندوق موقوفات تعلیم و تربیت

ماندگارترین و اثرگذارترین کاری که می‌توانیم در دنیا انجام دهیم چیست؟

ماندگارترین و اثرگذارترین کاری که می‌توانیم در دنیا انجام دهیم چیست؟

ماندگارترین اثری که همه ما می‌توانیم در آن نقش‌آفرین باشیم، تربیت و آموزش نسل آینده است.

بیش از ۷۰ سال است که چالش‌های مهم حوزه آموزش و تربیت همچنان حل نشده باقی مانده است.

ازمیان برداشتن چالش‌های ده‌ها ساله حوزه آموزش و تربیت، نیازمند فعالیت نهادهای غیردولتی و عام‌المنفعه  است.

برتری‌های چشمگیر فرهنگی، علمی و تمدنی در جهان اسلام و غرب، وابستگی مستقیم به الگوی وقف داشته و دارد.

بنیاد غیردولتی تعلیم و تربیت برهان صندوق سرمایه‌گذاری و موقوفات تعلیم و تربیت را به منظور سرمایه‌گذاری اصل مشارکت‌های نیکوکاران و هزینه کرد عواید آن در حوزه تعلیم و تربیت تاسیس کرده است.

هدف از راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری و موقوفات تعلیم و تربیت با الگویی جدید افزایش بازدهی، اثربخشی بلندمدت و پایداری آثار اجتماعی کمک‌های نیک‌اندیشانه سرمایه‌گذاران است.

ایده اصلی صندوق بر مبنای سرمایه‌گذاری کمک‌های مردمی و بهره‌گیری از منافع این سرمایه‌گذاری برای تامین هزینه‌های جاری است. در حالی که در عموم مجموعه‌های خیریه کمک‌های مردمی به‌طور مستقیم در امور جاری هزینه می‌شود.

این الگوی با هدف ایجاد یک نهاد درآمدزای پایدار برای پشتیبانی از فعالیت‌های تعلیم و تربیت طراحی شده است. در این روش غیر از آن‌که کمک‌ها به‌طور غیر مستقیم منشاء آثار آموزشی و تربیتی خواهند بود، خودشان به سرچشمه‌های درآمدزایی بلندمدت برای بهبود وضعیت تعلیم و تربیت تبدیل می‌شوند.

روش سرمایه‌گذاری صندوق در مقایسه با روش هزینه‌کرد مستقیم کمک‌ها در عموم خیریه‌ها مزایایی دارد از جمله:

  • اصل کمک‌ها در قالب سرمایه صندوق حفظ و سرمایه‌گذاری می‌شود و در امور جاری هزینه نمی‌شود.
  • خروجی صندوق هر چند در کوتاه‌مدت به نسبت هزینه‌کرد مستقیم همان میزان کمک‌های مردمی کمتر است، در بلندمدت از استمرار و پایداری بسیار بالاتری برخوردار است.

صندوق سرمایه‌گذاری و موقوفات توسط تیمی حرفه‌ای متشکل از متخصصان حوزه مالی و سرمایه‌گذاری، تجارت، کشاورزی و صنعت مدیریت می‌شود.

به منظور بهینه‌سازی سود و ریسک، صندوق سرمایه‌گذاری و موقوفات تعلیم و تربیت کمک‌های نیکوکاران را به تناسب شرایط در سبدی متشکل از سرمایه‌گذاری در زمینه‌هایی چون سهام، املاک، تجارت، کشاورزی، صنعت، خدمات و غیره سرمایه‌گذاری می‌کند.